ENERGETIKA, KLÍMAPOLITIKA

A MEGÉRTI Kft. tevékenységében a kezdetektől kiemelt szakterület az energia- és klímapolitikai kutatás, stratégiai tervezés és tanácsadás. Társaságunk a koncepció- és stratégiaalkotástól az értékelésig széles körű szakmai referenciákkal rendelkezik mind országos, mind helyi szinten. Tanácsadói tevékenységünk mögött jelentős kutatási tapasztalat áll, és kiemelt figyelmet fordítunk a szemléletformálásra és az energiatudatosságra, valamint az éghajlatváltozással és klímapolitikával összefüggő hatások területi és ágazati szintű vizsgálatára.

AMIT KÍNÁLUNK:

  • térségi és települési energiastratégia készítése
  • Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása
  • térségi és települési klímastratégia elkészítése
  • energiapolitikai és klímavédelmi tanácsadás vállalkozások, önkormányzatok, közintézmények számára
  • települések, térségek éghajlatváltozással kapcsolatos sérülékenységvizsgálata
  • kiemelt turisztikai desztinációk sérülékenységelemzése, alkalmazkodási stratégiák kidolgozása
  • energiahatékonyság-javítására, megújulóenergia-felhasználásra irányuló fejlesztések megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása
  • települési hőség és UV-riadó tervek kidolgozása, felülvizsgálata
  • program- és projektértékelés, hatáselemzés készítése
  • szakmai programcsomagok kialakítása különböző célcsoportok (gyermekek, lakosság, intézményi, vállalkozói szféra) felé irányuló szemléletformálási akciók, tevékenységek megvalósításához

ENERGETIKA, KLÍMAPOLITIKA

A MEGÉRTI Kft. tevékenységében a kezdetektől kiemelt szakterület az energia- és klímapolitikai kutatás, stratégiai tervezés és tanácsadás. Társaságunk a koncepció- és stratégiaalkotástól az értékelésig széles körű szakmai referenciákkal rendelkezik mind országos…

Tovább >>

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A MEGÉRTI Kft. tevékenységében kiemelt szakterület a regionális és helyi gazdaságfejlesztést szolgáló tervezés. Ezen belül kiemelt hangsúlyt kap az ipari és logisztikai parkok, gazdasági övezetek kialakítása, azok fejlesztési dokumentációinak…

Tovább >>

TERÜLETFEJLESZTÉS

A MEGÉRTI Kft. tevékenységének egyik fő pillére a területi tervezés, kutatás és az operatív területfejlesztés. Szakmai tapasztalatunk kiterjed a térségi koncepciók, stratégiák, programok, valamint az operatív programok tervezésére és értékelésére…

Tovább >>

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

A MEGÉRTI Kft. munkatársai több évtizede foglalkoznak településfejlesztéssel, a városok fejlesztési dokumentumainak elkészítésével, tanácsadással, stratégiaalkotással, valamint konkrét beruházások tervezésével…

Tovább >>

KÖRNYEZETVÉDELEM

Társaságunk elhivatott a környezetvédelem és a fenntarthatóság iránt. Tervezési, értékelési, tanácsadási feladataink között kiemelt szerepet töltöttek be az elmúlt években is a környezet védelmével, és a környezeti szemléletformálással kapcsolatos …

Tovább >>

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

A MEGÉRTI Kft. meghatározó tevékenységi területe a közlekedés infrastrukturális és szervezési kérdéseinek vizsgálata. E területen komoly kutatási, tervezési és értékelési tapasztalatok halmozódtak fel cégünknél, minden közlekedési szakterület …

Tovább >>

FEJLESZTÉSPOLITIKAI TANÁCSADÁS

A MEGÉRTI Kft. megalakulása óta szerepet játszik a magyarországi fejlesztési stratégiák és programok tervezésében és értékelésében, területi társadalmi-gazdasági és támogatáspolitikai elemzések készítésében. Szakembereink részt vettek több EU-finanszírozott…

Tovább >>

Kapcsolat

E-mail: megertikft@megerti.hu

Telefonszám: +36-30-628-4788

Címünk: 1145 Budapest, Emília u. 46. Mf. 2.